Đăng ký dự thi

-Các trường * là bắt buộc.
-Học viên/Chiến sỹ có thể đăng ký bằng số điện thoại người thân
-Công dân Việt Nam ở nước ngoài kê khai địa điểm cư trú/tạm trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài