TIN THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG TRAO THƯỞNG CHO CÁC THÍ SINH ĐẠT GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI

  1. Sau khi kết thúc đợt thi Tuần 1 của Cuộc thi, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 13052/QĐ-BTC ngày 13/9/2021 về việc khen thưởng 33 thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi Tuần 1 và tổ chức công bố rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo Thể lệ Cuộc thi.

Để bảo đảm các phần thưởng tiền mặt, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Cuộc thi được chuyển đến tận tay từng thí sinh, Ban Tổ chức đã liên hệ trực tiếp với thí sinh đạt giải Tuần 1 để xác nhận thông tin tài khoản, địa chỉ nơi ở của từng thí sinh. Tính đến 20/9/2021, Ban Tổ chức đã liên hệ và có thông tin của 31/33 thí sinh đạt giải đợt thi Tuần 1; còn 02 (hai) thí sinh Ban Tổ chức không thể liên lạc được (nhắn tin, gọi điện nhiều lần không phản hồi) là:

(1) Thí sinh Hoàng Anh Tuấn, số điện thoại 093.6181.679, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đạt giải Ba đợt thi Tuần 1.

(2) Thí sinh Trần Thị Hương, số điện thoại 039.2933.891, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đạt giải Khuyến khích đợt thi Tuần 1.

Căn cứ quy định của Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức vẫn tiếp tục ghi nhận giải thưởng dành cho hai thí sinh nêu trên, song chưa tiến hành trao thưởng. Thông tin phản hồi của hai thí sinh sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục chờ tiếp nhận cho đến hết ngày 06/10/2021 (thời điểm kết thúc Cuộc thi). Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Ban Tổ chức vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của thí sinh đạt giải, giải thưởng của hai thí sinh trong đợt thi Tuần 1 sẽ bị hủy theo quy định. Ban Tổ chức đề nghị hai thí sinh đạt giải nêu trên nếu nhận được thông báo này, khẩn trương liên hệ với Ban Tổ chức theo các số điện thoại liên lạc đã được công khai trên website tổ chức Cuộc thi hoặc Thể lệ Cuộc thi.

  1. Sau khi kết thúc đợt thi Tuần 2 của Cuộc thi, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 13471/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 về việc khen thưởng 33 thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi Tuần 2 và tổ chức công bố rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo Thể lệ Cuộc thi. Hiện nay, Ban Tổ chức Cuộc thi đang tổ chức liên hệ trực tiếp với các thí sinh đạt giải Tuần 2 để xác nhận thông tin tài khoản, địa chỉ nơi ở của từng thí sinh để gửi giải thưởng của Cuộc thi theo quy định.

* Lưu ý: Do bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; dịch vụ bưu điện, vận chuyển bưu kiện bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến việc gửi Bằng khen, Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức tới địa chỉ cư trú của các thí sinh đạt giải.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Tổ chức sẽ gửi trước phần thưởng tiền mặt vào tài khoản cá nhân của thí sinh đạt giải (trường hợp thí sinh không có tài khoản cá nhân, Ban Tổ chức sẽ gửi phần thưởng tiền mặt qua dịch vụ bưu điện, thí sinh xuất trình CMND/CCCD tại bưu điện sở tại). Về phần thưởng bằng hiện vật (Bằng khen, Kỷ niệm chương), Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành gửi ngay Bằng khen, Kỷ niệm chương của Cuộc thi tới từng thí sinh đạt giải ngay sau khi dịch vụ bưu chính hết gián đoạn.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn!