Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Trang web của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các phương tiện sau:

1.1. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc tham gia các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và thông tin liên quan.

1.2. Thông tin tự động

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của bạn, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thời gian truy cập và trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi.
  • Tương tác với bạn và cung cấp thông tin về dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung cho bạn.
  • Theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng của người dùng trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

  • Khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền.
  • Khi cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của trang web của chúng tôi hoặc của người khác.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền:

  • Truy cập thông tin cá nhân của bạn và chỉnh sửa nó.
  • Yêu cầu xoá thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
  • Rút lại sự đồng ý của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [thitimhieuluatcsbvn@gmail.com] hoặc qua địa chỉ sau:

102 Nguyễn Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Chính sách quyền riêng tư này có thể được cập nhật thường xuyên. Hãy kiểm tra lại trang này để cập nhật về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web của chúng tôi!

Use this Bottom Section to Promote Your Offer

Promote What's Most Important

Use this CTA top-section to highlight the one thing you want your visitors to do.