Thông tin liên hệ

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023.

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BQP ngày 04/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

  • Cơ quan chủ trì, Ban Chỉ đạo Cuộc thi: BỘ QUỐC PHÒNG.
  • Ban Tổ chức Cuộc thi: BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN.
  • Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương.
  • Để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên hệ:

Cục Nghiệp vụ và Pháp luật/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển – Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

E-book Title