HOẠT ĐỘNG CUỘC THI

1.Hướng dẫn thi

https://player.vimeo.com/video/596624296

  1. Các mốc thời gian thi

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian một tháng, bao gồm 01 (một) Cuộc thi Tháng và 03 (ba) đợt thi Tuần, cụ thể:

a) Thi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

b) Ba đợt thi Tuần, gồm:

– Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

– Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

– Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

  1. Hoạt động thi
TOP THI THI TUẦN(Hệ thống sử dụng thuật toán để thống kê đến 50 người từ cao đến thấp)TOP THI THÁNG(Hệ thống sử dụng thuật toán để thống kê đến 60 người/tập thể từ cao đến thấp)
Tuần 1Tuần 2Tuần 3Cá NhânTập thể
Ngoài Quân độiTrong quân đội
Thứ tự, Tên, điểm, thời gian thiThứ tự, Tên, điểm, thời gian thiThứ tự, Tên, điểm, thời gian thiThứ tự, Tên, điểm, thời gian thiThứ tự, Tên, điểm, thời gian thiThứ tự, Tên, điểm, thời gian thi

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TÌM HIỂU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

  1. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ 06/9/2021 đến 6/10/2021 tại địa chỉ website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn
  2. Đối tượng được tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
  3. Thí sinh không có số điện thoại hoặc không có số CMND/CCCD/Hộ chiếu có thể tham gia dự thi bằng cách kê khai, sử dụng số điện thoại, số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thân, người giám hộ/người đại diện theo pháp luật của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Bộ Luật dân sự 2015; Luật Căn cước công dân 2014; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019).
  4. Thí sinh là công dân Việt Nam ở trong nước tham gia dự thi bằng cách thực hiện theo các bước quy định tại Điều 5 Thể lệ Cuộc thi.
  5. Thí sinh là công dân Việt Nam ở nước ngoài tham gia dự thi bằng cách thực hiện các bước:

Bước 1. Truy cập địa chỉ https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Bước 2. Lựa chọn thẻ thi Tuần hoặc thi Tháng để tham gia Cuộc thi

Bước 3. Điền thông tin vào Bảng đăng ký dự thi:

– Điền họ và tên (bắt buộc);

– Điền CMND, CCCD hoặc số Hộ chiếu (nếu có);

– Điền Email liên hệ (nếu có);

– Lựa chọn thẻ “Công dân Việt Nam ở nước ngoài” (bắt buộc);

– Điền Mã quốc gia và số điện thoại liên lạc (bắt buộc);

– Lựa chọn Tỉnh/thành phố; Quận/huyện nơi đăng ký cư trú/tạm trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài (bắt buộc);

Bước 4. Nhập mã bảo mật và chọn thẻ Bắt đầu thi.

* Thành tích của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong từng đợt thi Tuần, đợt thi Tháng của Cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức thống kê, ghi nhận, xét giải thưởng cùng với các thí sinh là công dân Việt Nam ở trong nước.

* Ban Tổ chức sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh là công dân Việt Nam ở nước ngoài theo số điện thoại đã kê khai để xác định cách thức trao giải và tiến hành công bố rộng rãi thành tích của thí sinh trên phương tiện thông tin đại chúng theo Thể lệ Cuộc thi.

Use this Bottom Section to Promote Your Offer

Promote What's Most Important

Use this CTA top-section to highlight the one thing you want your visitors to do.